SIK SORULAN SORULAR

Çalışanların zorunlu alması gereken İSG eğitimleri uzaktan eğitim sistemi ile verilebilir mi?

Evet, “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te” yapılan değişiklik İle “İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir.” İbaresi eklenmiştir. Burada ilk defa verilecek temel eğitimler hariç eğitimler ibaresine dikkat edilmeli.

Mevzuata göre Uzaktan Eğitim Sistemi nasıl olmalı?

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te uzaktan eğitim sisteminin nasıl olması gerektiği belirtilmiştir.

Uzaktan eğitimin temel prensipleri (1) Uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen temel eğitimlerin Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıda yer alan hükümlere uyması gerekir.

a) Kullanılan uzaktan eğitim yönetim sistemi uluslararası standartlara uygun, farklı kaynak ve farklı sistemlerde çalıştırılabilir, değişik eğitim setleri ile yeniden kullanılabilir, yönetilebilir ve izlenebilir, kullanıcıların ulaşmakta güçlük çekmeyeceği, sağlam ve kullanıcı talebini karşılayabilir nitelikte olur.

b) Eğitim programı ile uzaktan eğitim yönetim sistemi, eğitim esnasında kullanıcıların katılımına imkan sağlayan etkileşimli yapıda olur.

c) Katılımcıların sisteme giriş ve çıkışları, sistemde geçirdikleri süreler, ölçüm ve değerlendirme sonuçları, kullanıcıların eğitimin ne kadarını tamamladığı ve benzeri veriler eğitim yönetim sistemi aracılığı ile kayıt altına alınır, izlenir ve raporlanır.

ç) Eğitim programının içeriği katılımcıların eğitim seviyelerine uygun, işe ve işyerine özgü, çalışanların bildikleri, tanıdıkları iş ve çalışma ortamı ögeleri kullanılarak hazırlanır.

Eğitim Paketleri Nasıl Seçilecek?

Firma tarafından belirlenen ve sisteme tanımlanan yönetici, firmanın sektörüne ve tehlike sınıfına uygun olarak profesyonellerimizce titizlikle hazırlanmış eğitim paketlerinden istedikleri eğitim paketini çalışanları için seçebilip tanımlayacaktır.

Çalışanlar Sisteme Nasıl Tanımlanacak?

Firma yöneticisi veya firma danışmanı Excell tablo ile tüm çalışanları tek seferde tanımlayabilecek ve tüm çalışanlar için kullanıcı adı ve şifresi sistem üzerinden otomatik verilecek. Firma yöneticisi tarafından istediği zaman yeni çalışan listeye eklenebilir, çıkarılabilir kullanıcı adı veya şifresi değiştirilebilecektir.

Raporlandırma Nasıl yapılacaktır?

Çalışanlarınızın sistemde ne kadar süre kaldığını sınav bilgilerini, yönetici panelinden rahatlıkla takip edilecek, istediğiniz zaman raporları ve çalışanınızın sistemdeki tüm hareketlerini içeren log kaydını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Sertifikalandırma

Çalışanlarınız eğitimlerini tamamladıktan ve sınavlarından başarıyla geçtikten sonra T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sertifika formatında hazırlanmış çalışan sertifikasını PDF olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.